BGGM, audyt, doradztwo finansowe, usługi księgowe, serwis finansowy – BGGM Audyt

BGGM AUDYT

jest spółką wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów nr. ewid. 3489.

Oferujemy klientom profesjonalne badanie sprawozdań finansowych, wykorzystujemy specjalistyczne umiejętności i doświadczenie branżowe pracowników audytu oraz nieprzerwanie inwestujemy w rozwój naszych specjalistów.

Przeprowadzamy audyty, przeglądy oraz inne usługi poświadczające Usługi certyfikujące i pokrewne, jakie wykonujemy obejmują między innymi:

  • badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych sporządzanych według norm polskich i międzynarodowych
  • śródroczne przeglądy ksiąg
  • badanie planów przekształceń, połączeń i podziałów spółek
  • ekspertyzy ekonomiczno-finansowe
  • wyceny spółek metodami księgowymi i dochodowymi

Jesteśmy firmą, która łączy wiedzę z różnych, specjalistycznych dziedzin. Dzięki połączeniu tych kluczowych elementów stworzyliśmy dobrą markę. Zapewniamy Państwu najwyższą jakość usług.