foto jest spółką wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów nr. ewid. 3489.

Oferujemy klientom profesjonalne badanie sprawozdań finansowych, wykorzystujemy specjalistyczne umiejętności i doświadczenie branżowe pracowników audytu oraz nieprzerwanie inwestujemy w rozwój naszych specjalistów.

Przeprowadzamy audyty, przeglądy oraz inne usługi poświadczające Usługi certyfikujące i pokrewne, jakie wykonujemy obejmują między innymi:

Jesteśmy firmą, która łączy wiedzę z różnych, specjalistycznych dziedzin. Dzięki połączeniu tych kluczowych elementów stworzyliśmy dobrą markę. Zapewniamy Państwu najwyższą jakość usług.


BGGM AUDYT SP. Z O.O.

03-450 Warszawa ul. Ratuszowa 11
tel./fax +48 (22) 619 02 41
KRS: 0000327377 NIP: 524-26-79-535

Osoby upoważnione do kontaktu z klientami:


Krzysztof Goliński
Prezes Zarządu
tel. +48 (0) 602 793 826
krzysztof.golinski@bggm.pl
Curriculum Vitae


Agnieszka Golińska

Prokurent
tel. +48 (0) 512 287 740
agnieszka.golinska@bggm.pl

Sprawozdanie z przejrzystości działania  za rok: 2015, 2016, 2017, 20182019