fotojest spółką wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego zgodnie z Ustawą o Doradztwie Podatkowym.

Nasza Spółka oferuje swoim klientom kompleksowy zakres usług w dziedzinie rachunkowości, podatków i finansów.

Naszym celem jest profesjonalna obsługa podmiotów gospodarczych i wspieranie ich w wyborze najbardziej efektywnych rozwiązań. W naszej działalności dużą wagę przywiązujemy do dostarczania rzetelnej informacji zarządczej, tak aby ułatwić naszym partnerom podejmowanie strategicznych decyzji na ich drodze do sukcesu.
W ramach naszej działalności oferujemy między innymi:

  USŁUGI KSIĘGOWE

  DORADZTWO PADATKOWE

  OBSŁUGA KADROWO PŁACOWA

 USŁUGI SPECJALNE

Oprócz klasycznego doradztwa podatkowego i usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółka dzięki doświadczeniu swoich właścicieli oferuje usługi uwzględniające specyfikę międzynarodowych rozwiązań w tym zakresie.
Firma BGGM zapewnia swym klientom osobiste zaangażowanie partnera wiodącego. Podstawowym jej celem jest znalezienie i przedstawienie klientowi kompleksowego rozwiązania problemu z uwzględnieniem jego specyficznych potrzeb oraz przyjętych przez niego celów i strategii rozwoju (wspomagamy klienta w miarę potrzeb,
także w procesie ustalania celów i strategii).


Zespół Doradców Podatkowych i Księgowych BGGM Sp. z o.o.

03-450 Warszawa ul. Ratuszowa 11
tel./fax +48 (22) 619 02 41
KRS: 0000249363, NIP: 521-337-86-82
 

Osoby upoważnione do kontaktu z klientami:


Zbigniew Kisiel
Prezes Zarządu
tel. +48 (0) 501 074 042
zbigniew.kisiel@bggm.pl
Curriculum Vitae

 

Daniel Mach
Członek zarządu
tel. +48 (0) 503 086 732
daniel.mach@bggm.pl
Curriculum Vitae