Naszym celem jest profesjonalna obsługa podmiotów gospodarczych i wspieranie ich w wyborze najbardziej efektywnych rozwiązań.

W naszej działalności dużą wagę przywiązujemy do dostarczania usług zgodnych z indywidualnymi, specyficznymi oczekiwaniami klientów.


W ramach naszej działalności oferujemy między innymi:

Firma BGGM zapewnia swym klientom osobiste zaangażowanie partnera wiodącego. Podstawowym jej celem jest znalezienie i przedstawienie klientowi kompleksowego rozwiązania problemu z uwzględnieniem jego specyficznych potrzeb oraz przyjętych przez niego celów i strategii rozwoju.BGGM SERWIS SP. Z O.O.

03-450 Warszawa ul. Ratuszowa 11
tel./fax +48 (22) 619 02 41
KRS, 0000285870, NIP: 521-345-13-67,
Osoby upoważnione do kontaktu z klientami:


Mariusz Wiórkiewicz
Prezes Zarządu
tel. +48 (0) 601 363 392
mariusz wiorkiewicz@bggm.pl